|

Waterleidingbeheer

Wij zijn in staat u de zorgen omtrent het beheer van uw waterleiding volledig uit handen te nemen.

Voor goed beheer moet u een risicoanalyse en beheersplan hebben, een logboek bijhouden en elk half jaar het wettelijk verplicht aantal watermonsters laten nemen door een geaccrediteerde organisatie.

Waterleidingbeheer

Als gebouweigenaar heeft u volgens het drinkwaterbesluit de algemene zorgplicht om deugdelijk water te leveren. Dit betekent dat u:

 • Moet weten waar en hoe uw waterleiding loopt;
 • Verplicht bent om jaarlijks de veiligheden te laten controleren (stopkranen, inlaatcombinaties, terugstroombeveiligingen en keerkleppen).

Gebouweigenaren van prioritaire instellingen (ziekenhuizen, zorgcentra etc.) zijn daarnaast wettelijk verplicht een legionellarisicoanalyse te laten verrichten en een legionellabeheersplan op te stellen.

Legionellabacterie

Legionellabacteriën komen altijd voor in waterinstallaties. Bij vermenigvuldiging vormen ze een bedreiging voor de gezondheid. Legionellabacteriën vermenigvuldigen zich in langdurig stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 °C, bijvoorbeeld in douches die weinig worden gebruikt. Van der Vloed Technische Installaties bv is een landelijk erkend watertechnisch installatiebedrijf dat de aanpassingen aan waterleidingen voor u uit mag voeren.

In het afgelopen jaar heb ik op verschillende manieren samengewerkt met Van der Vloed, zo heb ik het bedrijf ook van verschillende kanten leren kennen. Het is prettig om te werken met een partij die het risico van legionella serieus neemt, en hier op een heel praktische manier mee om gaat. In het weekend voor kerst hebben we samen nog een drinkwatersysteem ontsmet. Ondanks het slechte weer en een niet te voorziene technische uitdaging, hebben we deze klus op een goede manier binnen de planning geklaard. Kortom een degelijk bedrijf met een ‘hands on’ mentaliteit. – Rogier Sterk, Aqua-Terra Nova

Dit kunnen wij voor u uit handen nemen

 • Inventarisatie waterleiding
 • Opnemen en intekenen loopwaterleiding
 • Rapportage noodzakelijke wijzigingen waterinstallatie
 • Legionella beheersplan
 • Beperkte en uitgebreide risicoanalyse inclusief plan van aanpak.
  Beperkte risicoanalyse: inventarisatie van de tappunten is voldoende.
  Uitgebreide risicoanalyse: indien er zich in het pand douches of andere activiteiten bevinden waarbij water wordt verneveld of versproeid, dan moet de gehele waterinstallatie worden gecontroleerd.
 • Uitvoering wijzigingen waterinstallatie

Legionella geconstateerd en nu?

Onze technici ontwikkelden het mobiele thermisch desinfectiesysteem DESY dat snel, eenvoudig en efficiënt afrekent met legionellabacteriën in koudwaterinstallatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Recent nieuws