|

Duurzame techniek

Door toepassing van warmtepompen, hoogrendement-ventilatie (WTW) en installaties op zonne-energie kan Van der Vloed een forse verlaging van uw energiekosten realiseren, en tegelijkertijd de uitstoot van kooldioxide (CO2) reduceren.

Wij lopen niet weg voor nieuwe dingen, integendeel. Je moet uitdagingen aangaan als je als bedrijf wilt blijven ontwikkelen.

Om het energieverbruik door verwarming en koeling van een woning of bedrijfsgebouw te reduceren, kan worden gekozen voor diverse installatietechnische maatregelen, desgewenst in combinatie:

  • Installatie van zonneboiler(s)
  • Toepassing van een warmtewisselaar voor het benutten van warme lucht die naar buiten gaat
  • Warmtewinning uit douchewater
  • Warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem gecombineerd met vloer-/plafondverwarming
  • Pompen op gelijkstroom
  • Toepassing van windenergie
  • Toepassing zonne-energie
  • Bouwkundige isolatie
  • Toepassing van PVT-panelen
  • Installatie van een warmtepomp

Recent nieuws