|

Installateur in Beeld: Van der Vloed Technische installaties

In een appartementencomplex in Gorinchem overleed onlangs een bewoner aan koolmonoxidevergiftiging. Van der Vloed deed onderzoek, directeur Wim van der Vloed vertelt.

Inspecties wezen uit dat de rubberverbindingen van de rookgasafvoerbuizen door de tijd verhard zijn. Met als gevolg dat deze verbindingen hun gasdichtheid verliezen.

In een appartementencomplex in Gorinchem viel onlangs een dode door koolmonoxidevergiftiging. Technici van Van der Vloed Technische Installaties B.V. spraken op verzoek van de beheerder van het complex en de gemeente met de verontruste bewoners, deden onderzoek en vervingen de centrale verwarmingsketels en rookgas-afvoeren. Directeur Wim van der Vloed aan het woord.

Bron: Vakblad Installatie en Sanitair

Een relatie van ons beheert een 20 tal woningen van een appartementencomplex in Gorinchem. De overige woningen zijn van particuliere eigenaren. Een van die particuliere eigenaren is in zijn slaap overleden door koolmonoxidevergiftiging. Na deze constatering brak uiteraard onrust uit en werd ons door de beheerder gevraagd onderzoek te verrichten in de huurwoningen. Eenzelfde situatie zou uiteraard in andere woningen ook kunnen voorkomen. Wat er in dit specifieke geval is misgegaan? “Hoogstwaarschijnlijk is bij het uitvoeren van onderhouds- of andere werkzaamheden aan de ketel een rookgasafvoerverbinding in de schacht los geraakt. Hierdoor komen rookgassen in de schacht. Doordat de doorvoer van de rookgasbuis naar de schacht niet gasdicht is kunnen de afgassen in de woning komen. Door de mechanische ventilatie ontstaat onderdruk. Omdat er permanente ventilatieopeningen aan de gevel ontbreken, dient de bewoner door het openzetten van ramen de onderdruk van de mechanische ventilatie te compenseren. Dat is in dit specifieke geval waarschijnlijk niet, of niet in voldoende mate, gebeurd met het genoemde fatale gevolg.”

Afdichtingen versleten

Rob Staakman, technicus bij Van der Vloed, verscheen op een door de gemeente georganiseerde persconferentie en nam naderhand zitting in het samengestelde onderzoeksteam. Monteurs onderzochten onder zijn leiding de samenstelling van de rookgasafvoeren in meerdere woningen in het getroffen complex. “De centrale verwarmingsinstallaties bleken er ongeveer 18 jaar oud te zijn. Inspecties wezen verder uit dat de rubberverbindingen van de rookgasafvoerbuizen door de tijd verhard zijn. Met als gevolg dat deze verbindingen hun gasdichtheid verliezen.” Nadat de beheerder, opdrachtgever van Van der Vloed bv, van deze conclusie op de hoogte was gesteld, besloot hij alle centrale verwarmingsketels te vervangen en gaf hij de installateur tevens de opdracht alle rookgasafvoeren, ook in de schachten, te vervangen. “De bewoners die zelf eigenaar zijn van een appartement, hebben deze overweging zelf te maken. Daar heb ik verder geen zicht op”, benadrukt Van der Vloed. “Ik heb inmiddels wel vernomen dat een aantal van hen eveneens overweegt de ketel te vervangen. Mij is verder bekend dat de gemeente de opdracht verstrekte om in álle woningen te meten op aanwezigheid van koolmonoxide. Uit deze metingen zijn geen verontrustende uitkomsten meer gekomen.”

In dit specifieke geval blijkt dat het inspecteren van de rookgasbocht onder het verticale kanaal belangrijk kan zijn omdat wij bochten aantroffen die voor meer dan de helft gevuld waren met residu.

Schachten gasdicht gemaakt

Om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen heeft het installatiebedrijf er, in overleg met de gemeente Gorinchem, voor gekozen de doorvoeren van de schachten naar de woningen gasdicht te maken. “Omdat de bestaande rookgasbuizen zonder grote bouwkundige ingrepen niet te verwijderen zijn, brengen wij bovendien een flexibele voering in de huidige buizen aan.” Van der Vloed weet dat de bewoners van de woningen in eigendom via de vereniging van eigenaren (VVE) vertegenwoordigd zijn bij alle vergaderingen en dus op de hoogte zijn van de problematiek. “De besluiten die zij zullen nemen om de kwetsbare situatie te consolideren zijn mij op dit moment nog niet bekend. Ongetwijfeld zullen de doorvoeren van de rookgasbuizen naar de schacht, net als bij onze werkzaamheden, gasdicht worden uitgevoerd.”

Periodiek onderhoud essentieel

“In dit specifieke geval blijkt dat het inspecteren van de rookgasbocht onder het verticale kanaal belangrijk kan zijn omdat wij bochten aantroffen die voor meer dan de helft gevuld waren met residu”, aldus Van der Vloed. Periodiek, correct onderhoud blijft dan ook van essentieel belang en bewoners zouden zich daarvan goed doordrongen moeten zijn, benadrukt de ondernemer. Hij vervolgt: “Bij het vrijlaten van de vestigingseisen is er een toeloop van allerlei ‘voor zichzelf werkende zelfstandigen’ ontstaan waarvan helaas niet bij iedereen de kwaliteit voorop staat. De keuze tussen partijen wordt vaak op prijsniveau beslist”, stelt hij. “Ik pleit nogmaals voor vakkundig onderhoud van gastoestellen zoals CV-ketels. Hetzelfde geldt voor rookgaskanalen en/of ventilatiesystemen. Een erkend installateur voelt zich verantwoordelijk en is hiervoor opgeleid. Dat zouden bewoners/gebruikers zich goed moeten realiseren.”

Recent nieuws